Cały zespół Eko-Team Konsulting  życzy Państwu wszystkiego co najlepsze, spokoju, radości oraz samych szczęśliwości w całym 2020 r.


W 2020 roku Ministerstwo Rozwoju ogłosiło Konkurs Azbest 2020. Termin składania upłynął 10 kwietnia. W związku z tym wszystkim naszym Klientom, dla których złożyliśmy wnioski, życzymy powodzenie w uzyskaniu 80% dofinansowania na inwentaryzację lub aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.


Celem Programu Czyste Powietrze jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.


PLAN GOSPODARKI NIESKOEMISYJNEJ 2020.

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą w zakresie podjęcia współpracy w zakresie opracowania oraz pozyskania środków finansowych na opracowanie PGN.


Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) będzie niezbędnym dokumentem dla Gmin do pozyskania finansowania inwestycji w latach 2014-2020.

Zapraszamy wszystkie Jednostki samorządu terytorialnego do kontaktu z naszą firmą w zakresie wykonania opracowania PGN zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Eko-Team Konsulting może pochwilić się wykonaniem wielu takich opracowań w 2015, 2016 oraz w 2017 r.


W latach 2011-2018 Eko - Team Konsulting opracowało kilkadziesiąt wniosków w ramach konkursu Ministerstwa Gospodarki na zadania związne z usuwaniem azbestu dla Gmin z województw zlokalizowanych w całej Polsce.

Z ogromną radością informujemy, iż większość złożonych wniosków zostało pozytywnie zaopiniowanych i Klienci uzyskali oczekiwane dofinansowanie.

Zapraszamy do kontaktu w kolejnych latach.


Nasza firma Eko - Team Konsulting w roku 2007 skorzystała z dotacji przyznanej przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia na zadania związane z rozwojem działalności.


 

 

 

 

 

 

W 2020 roku Ministerstwo Rozwoju ogłosiło Konkurs Azbest 2020. Termin składania upłynął 10 kwietnia. W związku z tym wszystkim naszym Klientom, dla których złożyliśmy wnioski, życzymy powodzenie w uzyskaniu 80% dofinansowania na inwentaryzację lub aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.