Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz A.D. 2020 cały zespół Eko-Team Konsulting  życzy Państwu wszystkiego co najlepsze, spokoju, radości oraz samych szczęśliwości w nadchodzącym Nowym Roku!


W marcu 2019 roku Ministerstwo Technologii i Rozwoju ogłosiło Konkurs Azbest 2019. W związku z tym zapraszamy naszych obecnych i przyszłych Klientów do kontaktu celem złożenia wniosku o 80% dofinansowania na inwentaryzację lub aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.


W 2018 r. w życie wszedł rządowy Program Czyste Powietrze. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.


PLAN GOSPODARKI NIESKOEMISYJNEJ 2019!!!

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą w zakresie podjęcia współpracy w zakresie opracowania oraz pozyskania środków finansowych na opracowanie PGN.

Oferujemy bardzo atrakcyjne ceny i najwyższy poziom jakości opracowań potwierdzony referencjami Klientów, którzy skorzystali z naszych usług w poprzednich latach.

 


Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) będzie niezbędnym dokumentem dla Gmin do pozyskania finansowania inwestycji w latach 2014-2020.

Zapraszamy wszystkie Jednostki samorządu terytorialnego do kontaktu z naszą firmą w zakresie wykonania opracowania PGN zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Eko-Team Konsulting może pochwilić się wykonaniem wielu takich opracowań w 2015, 2016 oraz w 2017 r.


W latach 2011-2018 Eko - Team Konsulting opracowało kilkadziesiąt wniosków w ramach konkursu Ministerstwa Gospodarki na zadania związne z usuwaniem azbestu dla Gmin z województw zlokalizowanych w całej Polsce.

Z ogromną radością informujemy, iż większość złożonych wniosków zostało pozytywnie zaopiniowanych i Klienci uzyskali oczekiwane dofinansowanie.

Zapraszamy do kontaktu w kolejnych latach.


Nasza firma Eko - Team Konsulting w roku 2007 skorzystała z dotacji przyznanej przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia na zadania związane z rozwojem działalności.