W 2018 ROKU NIE BĘDZIE KONKURSU AZBEST 2018 Z informacji uzyskanych w Ministerstwie Rozwoju wynika, iż w 2018 roku nie będzie Konkursu Azbest 2018.

PLAN GOSPODARKI NIESKOEMISYJNEJ 2018 r.!!!

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą w zakresie podjęcia współpracy w zakresie opracowania oraz pozyskania środków finansowych na opracowanie PGN.

Oferujemy bardzo atrakcyjne ceny i najwyższy poziom jakości opracowań potwierdzony referencjami Klientów, którzy skorzystali z naszych usług w 2016 i 2017 r.

 


Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) będzie niezbędnym dokumentem dla Gmin do pozyskania finansowania inwestycji w latach 2014-2020.

Zapraszamy wszystkie Jednostki samorządu terytorialnego do kontaktu z naszą firmą w zakresie wykonania opracowania PGN zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Eko-Team Konsulting może pochwilić się wykonaniem wielu takich opracowań w 2015, 2016 oraz w 2017 r.


W latach 2011-2018 Eko - Team Konsulting opracowało kilkadziesiąt wniosków w ramach konkursu Ministerstwa Gospodarki na zadania związne z usuwaniem azbestu dla Gmin z województw zlokalizowanych w całej Polsce.

Z ogromną radością informujemy, iż większość złożonych wniosków zostało pozytywnie zaopiniowanych i Klienci uzyskali oczekiwane dofinansowanie.

Zapraszamy do kontaktu w kolejnych latach.


Nasza firma Eko - Team Konsulting w roku 2007 skorzystała z dotacji przyznanej przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia na zadania związane z rozwojem działalności.