Wszystkiego co najlepsze, spełnienia najpiękniejszych marzeń, miłości osób najbliższych oraz oby najlepszy dzień 2017 roku był najgorszym w 2018 r.

życzy

Agnieszka Chylak


PLAN GOSPODARKI NIESKOEMISYJNEJ 2018 r.!!!

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą w zakresie podjęcia współpracy w zakresie opracowania oraz pozyskania środków finansowych na opracowanie PGN.

Oferujemy bardzo atrakcyjne ceny i najwyższy poziom jakości opracowań potwierdzony referencjami Klientów, którzy skorzystali z naszych usług w 2016 i 2017 r.

 


KONKURS AZBEST 2018!!!

Co roku Ministerstwo Gospodarki wspiera finansowo realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Nasza firma może pochwalić się pozyskaniem środków dla praktycznie wszystkich Gmin, które podjęły z nami współpracę w zakresie przygotowania wniosku oraz wykonania opracowań PUA.

 

Zapraszamy do współpracy w 2018 roku.

 


Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) będzie niezbędnym dokumentem dla Gmin do pozyskania finansowania inwestycji w latach 2014-2020.

Zapraszamy wszystkie Jednostki samorządu terytorialnego do kontaktu z naszą firmą w zakresie wykonania opracowania PGN zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Eko-Team Konsulting może pochwilić się wykonaniem wielu takich opracowań w 2015, 2016 oraz w 2017 r.


W latach 2011-2018 Eko - Team Konsulting opracowało kilkadziesiąt wniosków w ramach konkursu Ministerstwa Gospodarki na zadania związne z usuwaniem azbestu dla Gmin z województw zlokalizowanych w całej Polsce.

Z ogromną radością informujemy, iż większość złożonych wniosków zostało pozytywnie zaopiniowanych i Klienci uzyskali oczekiwane dofinansowanie.

Zapraszamy do kontaktu w kolejnych latach.


Nasza firma Eko - Team Konsulting w roku 2007 skorzystała z dotacji przyznanej przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia na zadania związane z rozwojem działalności.